امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Sunday, 20 September , 2020
امروز : یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ - 3 صفر 1442
برچسب : نشریه پژوهش‌های مدیریت در ایران

مقاله: الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نویسنده: میر محمدی، سید محمد؛ الوانی، سید مهدی؛ قربانی زاده، وجه الله؛ زینلی، حامد؛ مجله: پژوهش های مدیریت در ایران » تابستان ۱۳۹۴، دوره نوزدهم – شماره ۲ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۳ صفحه – از ۱۸۳ تا ۲۰۵) در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا این […]

01 ژانویه 2018

مقاله: کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست مدرنیست دارد؟

کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست مدرنیست دارد؟ مقاله ۶، دوره ۱۰، ویژه نامه پیاپی ۴۶، بهار ۱۳۸۵، صفحه ۱۷۱-۲۱۰ نویسنده حسن دانایی فرد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران چکیده تئوری پیچیدگی، علم مطالعه سیستمهای انطباقی پیچیده است. علمی است که تئوری آشوب، تئوری خودسامانی و هندسه برخالی را در […]

29 دسامبر 2017

مقاله: توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری

توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری مقاله ۳، دوره ۱۰، ویژه نامه پیاپی ۴۶، بهار ۱۳۸۵، صفحه ۸۳-۱۰۲ نویسندگان علی بهاری فر ۱؛ حسن دانایی‌فرد۲ ۱دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ۲استادیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، […]

29 دسامبر 2017

مقاله: استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟!

استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟! http://mri.modares.ac.ir/article_2410.html استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟! مقاله ۵، دوره ۹، شماره ۲ پیاپی ۳۹، تابستان ۱۳۸۴، صفحه ۱۰۱-۱۱۷ نویسنده حسن دانایی‌فرد استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس چکیده فساد اداری، پدیده‌ای جهانشمول است که نظام اداری […]

29 دسامبر 2017

مقاله: طراحی مدل اندازه‌گیری ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی

طراحی مدل اندازه‌گیری ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی مقاله ۸، دوره ۲۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۶، صفحه ۱۵۷-۱۷۸ نوع مقاله: طرح پژوهشی نویسندگان سمیه نعمتی۱؛ احمدعلی خائف الهی ۲؛ حسن دانایی فرد۳ ۱دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ۲دانشیار،‌ دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، […]

22 ژوئن 2017

مقاله: بررسی اثرات تعدیل کننده مهارت سیاسی و اراده سیاسی در ارتباط بین درک سیاست های سازمانی و رفتار سیاسی مورد مطالعه: صنعت آب ایران

بررسی اثرات تعدیل کننده مهارت سیاسی و اراده سیاسی در ارتباط بین درک سیاست های سازمانی و رفتار سیاسی مورد مطالعه: صنعت آب ایران مقاله ۹، دوره ۱۸، شماره ۱، بهار ۱۳۹۳، صفحه ۱۹۳-۲۲۱ نوع مقاله: مقاله مستقل نویسندگان علی اصغر فانی ۱؛ فاطمه شیخی نژاد۲؛ حسن دانایی فرد۱؛ علیرضا حسن زاده۳ ۱دانشیار گروه مدیریت، […]

21 مارس 2014

مقاله: طراحی مدل ارتقاء سرمایه روان‌شناختی در سازمان‌های دولتی ایران: تبیین نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی

طراحی مدل ارتقاء سرمایه روان‌شناختی در سازمان‌های دولتی ایران: تبیین نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی مقاله ۲، دوره ۱۷، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۲۳-۴۷ نویسندگان محمد جواد حضوری ۱؛ علی صالحی۲؛ حسن دانایی فرد۳؛ رضا نجاری۴ ۱دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ۲دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه پیام نور ۳دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه […]

25 سپتامبر 2013

مقاله: مدیریت دولتی شبکه‌ای در ایران :خردمایه نظری و عملی، استلزامات

مدیریت دولتی شبکه ای در ایران :خردمایه نظری و عملی ، استلزامات مقاله ۴، دوره ۱۷، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۶۹-۱۰۴ نویسنده حسن دانایی فرد دانشیار گروه مدیدیت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس چکیده ب برای مدیریت پیچیدگی باید پیچیده شد.عصر مسائل شبکه ای راه حل های شبکه ای می طلبد.برای تحقق […]

22 ژوئن 2013

مقاله: اندازه‌گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه‌گیری

اندازه‌گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه‌گیری مقاله ۶، دوره ۱۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰، صفحه ۱۰۷-۱۳۲ نوع مقاله: مقاله مستقل نویسندگان علی اصغر فانی ۱؛ سیدیعقوب حسینی۲؛ حسن دانایی فرد۱؛ اصغر مشبکی۱ ۱تهران – دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده مدیریت و اقتصاد ۲جنت آباد- کوچه شهید نوروزی (بر شمالی اتوبان همت) پلاک ۲۵ واحد […]

22 ژوئن 2011