امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Sunday, 20 September , 2020
امروز : یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ - 3 صفر 1442
شناسه خبر : 329
  پرینتخانه » حسن دانایی فرد, روش تحقیق, طرح‌درس‌ها, مجله مدیریت تاریخ انتشار : 12 ژانویه 2018 - 16:22 | 97 بازدید | ارسال توسط :

طرح درس: روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد (دکتر حسن دانایی‌فرد)

باسمه تعالی توضیحات طرح درس: روش تحقیق استاد: دکتر حسن دانایی‌فرد دانشگاه‌: تربیت مدرس واحد: ۲ واحد مقطع: کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی اهداف درس: آشنایی با مبانی روش‌شناسی پژوهش‌های مدیریتی روش‌شناسی‌های کمّیِ پژوهش‌های مدیریتی استراتژی تجربی استراتژی پیمایش استراتژی همبستگی روش‌شناسی‌های کیفی در پژوهش‌های مدیریتی استراتژی تئوری داده بنیاد استراتژی قوم‌نگاری استراتژی اقدام پژوهشی […]

طرح درس: روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد (دکتر حسن دانایی‌فرد)

باسمه تعالی

توضیحات

طرح درس: روش تحقیق
استاد: دکتر حسن دانایی‌فرد
دانشگاه‌: تربیت مدرس
واحد: ۲ واحد
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت دولتی

اهداف درس:

آشنایی با مبانی روش‌شناسی پژوهش‌های مدیریتی

روش‌شناسی‌های کمّیِ پژوهش‌های مدیریتی

 • استراتژی تجربی
 • استراتژی پیمایش
 • استراتژی همبستگی

روش‌شناسی‌های کیفی در پژوهش‌های مدیریتی

 • استراتژی تئوری داده بنیاد
 • استراتژی قوم‌نگاری
 • استراتژی اقدام پژوهشی
 • استراتژی مطالعه موردی
 • استراتژی پژوهشی حکایتی – داستانی

استراتژی پژوهشی ترکیبی

آشنایی با نحوه تدوین رساله کارشناسی ارشد

مآخذ اصلی درس:

 1.  دکتر حسن دانایی‌فرد، سید مهدی الوانی، عادل آذر. (۱۳۷۹). روش‌شناسی پژوهش کمی. تهران، نشر صفار.
 2. دکتر حسن دانایی‌فرد، سید مهدی الوانی ،عادل آذر.(۱۳۷۹).روش‌شناسی پژوهش کیفی. تهران نشر صفار.
 3. جان کرسول. (۱۳۹۱). طرح پژوهش: رویکردهای کمی ،کیفی و شیوه ترکیبی. ترجمه دکتر حسن دانایی‌فرد و علی صالحی.تهران نشر مهربان.
 4. جان کرسول. (۱۳۹۱). پژوهش کیفی: انتخاب از میان پنج طرح. تهران: انتشارات صفار.
 5. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell.(۲۰۱۴). Understanding Research a Consumer’s Guide. New York: Pearson.

بخش اول: مقدمه‌ای بر پژوهش در مدیریت دولتی

جلسه یکم: معرفی درس، اهمیت و ضرورت درس، توجیه اهداف و تکالیف دانشجویان

جلسه دوم: کلیاتی بر مفهوم شناخت، علم، فلسفه و فرآیندهای انجام پژوهش

 1. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). The Process of Research: Learning How Research Is Conducted and Reported, ۵۳-۳.
 2. حسن دانایی‌فرد و همکاران. روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت. فصل بیکم: مقدمات پژوهش:۲۷-۵۷٫
 3. دکتر فرامرز رفیع‌پور. (۱۳۸۱). کندوکاوها و پنداشته‌ها. تهران: شرکت سهامی انتشار: ۸۲-۳۵٫
 4. جان کرسول. (۱۳۹۰). ترجمه حسن دانایی‌فرد و علی صالحی طرح پژوهش. فصل ۱: چهارچوبی برای طرح پژوهش:۱۹-۵۱
 5. Alan Berkeley Thomas. (2004). Research Skills for Management Studies. Chapter 3: Way of Knowing. PP: 34-50.

جلسه سوم: تأملی بر رویکردهای کمی و کیفی

 1. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Quantitative and Qualitative Research: Understanding Different Types of study report, 77-53.
 2. حسن دانایی‌فرد و همکاران. روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت. فصل دوم: فرایند پژوهش:۵۹-۹۶٫
 3. حسن دانایی‌فرد و همکاران. روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت. فصل نهم: رویه‌های کمی:۲۱۴-۲۴۴٫
 4. حسن دانایی‌فرد و همکاران. روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت. فصل دهم: رویه‌های کیفی:۲۴۷-۲۸۰٫

بخش دوم: مراحل انجام پژوهش

جلسه چهارم و پنجم: مسئله پژوهش، مبانی نظری پژوهش، سؤال، هدف و فرضیه‌سازی

 1. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Statements of the Problem: Identifying Why a Study Is Important, 118-79.
 2. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Literature Reviews: Examining the Background for a Study, 161-
 3. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Purpose Statements, Research Questions, and Hypotheses: Identifying the Intent of a Study, ۱۸۹-۱۶۱.
 4. حسن دانایی‌فرد و همکاران. روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت. فصل دوم: فرایند پژوهش:۵۹-۹۶
 5. جان کرسول. (۱۳۹۰). ترجمه حسن دانایی‌فرد و علی صالحی طرح پژوهش. فصل دوم: بررسی مبانی نظری:۵۲-۷۷٫
 6. حسن دانایی‌فرد و همکاران. روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت. فصل سوم: تدوین مبانی نظری:۹۸-۱۴۲٫
 7. کیوی و کمپنهود. (۱۳۷۹). روش تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیک‌‌گهر. تهران: نشر توتیا:۷۹-۹۹٫

جلسه ششم و هفتم: گردآوری و تحلیل داده‌ها کمی

 1. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Quantitative Research Designs: Recognizing the Overall Plan for a study, 231-191.
 2. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell. (2014). Participants and Data Collection: Identifying How Quantitative Information Is Gathered, 254-231.
 3. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell. (2014). Data Analysis and Results: Examining What Was Found in a Quantitative Study, 283-254.
 4. جان کرسول. (۱۳۹۰). ترجمه حسن دانایی‌فرد و علی صالحی طرح پژوهش. فصل پنجم: روش‌شناسی پژوهش:۱۳۰-۱۵۰٫
 5. جان کرسول. (۱۳۹۰). ترجمه حسن دانایی‌فرد و علی صالحی طرح پژوهش. فصل ششم: تحلیل داده‌ها:۱۵۱-۱۶۷٫
 6. حسن دانایی‌فرد و همکاران. روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت. فصل ششم: اندازه‌گیری متغیرها:۲۱۵-۲۵۸٫
 7. حسن دانایی‌فرد و همکاران. روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت. فصل هفتم: شیوه‌های گردآوری داده‌ها:۲۶۱-۳۰۲٫
 8. حسن دانایی‌فرد و همکاران. روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت. فصل هشتم: نمونه‌برداری:۳۰۵-۳۵۲٫

جلسه هشتم و نهم: گردآوری و تحلیل داده‌های کیفی

۱-Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Qualitative Research Designs: Recognizing the Overall Plan for a Study, 283-254.

۲-Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Participants and Data Collection: Identifying How Qualitative Information Is Gathered, 329-285.

۳-Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Data Analysis and Findings: Examining What Was Found in a Qualitative Study, 353-329.

جلسه دهم: تدوین گزارش پژوهش

 1. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Conclusions: Identifying the Interpretations and Implications of a Study, 465-480.
 2. Mark Saunders, Philip Lewis and Adrian Thornbill. (2000). Writing your project report. Pp. 412-432.

بخش سوم: استراتژی‌های پژوهش

جلسه یازدهم: استراتژی تجربی

 1. John W. Creswell. (2005). Experimental designs. Chapter 11. pp. 282-324.
 2. حسن دانایی‌فرد و همکاران. روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت. فصل پنجم. طرح‌های تجربی:۱۷۰-۲۱۳٫

جلسه دوازدهم: استراتژی همبستگی

John W. Creswell. (2005). Correlation Designs, chapter 12. pp 324-353.

حسن دانایی‌فرد حسن دانایی‌فرد و همکاران. روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت. فصل چهار. طرح پژوهش:۱۴۴-۱۶۸

جلسه سیزدهم: استراتژی پیمایش

John W. Creswell. (2005). Survey Designs. Chapter 13. pp: 353-394.

دی. ای. دواس. (۱۳۷۶). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نائبی. تهران: نشر نی، ۳-۱٫

حسن دانایی‌فرد و همکاران. روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت. فصل چهار. طرح پژوهش:۱۴۴-۱۶۸٫

جلسه چهاردهم: استراتژی تئوری داده بنیاد

 1. John W. Creswell. (2005). Grounded theory Designs. Chapter 14. pp. 395-435
 2. دکتر حسن دانایی‌فرد. (۱۳۸۴) نظریه‌پردازی با رویکرد استقرایی: استراتژی تئوری مفهوم‌سازی بنیادی. دانشور. ۱۱ و ۵۷-۷۵٫
 3. دکتر سید مجتبی امامی، دکتر حسن دانایی‌فرد، (۱۳۸۶). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر تئوری داده بنیاد. فصلنامه اندیشه راهبردی. سال اول شماره دوم:۶۹-۹۷٫
 4. دکتر حسن دانایی‌فرد، آذر اسلامی. نظریه داده بنیاد در عمل: ساخت نظریه بی‌تفاوتی. تهران: دانشگاه امام صادق.
 5. دکتر حسن دانایی‌فرد و همکاران. (۱۳۸۳). روش‌شناسی پژوهش کیفی: رویکردی جامع. تهران: نشر صفار. فصل ششم، استراتژی مفهوم‌سازی بنیادی، ص ص ۱۵۶-۱۳۰٫
 6. پژوهش‌های انجام شده با نظریه داده‌بنیاد

جلسه پانزدهم: استراتژی‌های قوم‌نگاری

 • John W. Creswell (2005). Ethnographic Designs. Chapter 15. pp. 435-472.

دکتر حسن دانایی‌فرد، دکتر سید مهدی الوانی، دکتر عادل آذر. (۱۳۸۳). روش‌شناسی کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. فصل پنجم، قوم‌نگاری و ص ۱۲۷-۱۰۴٫

جلسه شانزدهم: استراتژی اقدام پژوهشی و مطالعه موردی

 1. John W. Creswell (2005). Action research Designs. Chapter 18. pp. 549-578.
 2. Altrichter, H., Kemmis, S., McTaggart, R. and Zuber-Skerritt, O. (۲۰۰۲). The Concept of Action Research. Learning Organization, Vol. 9. No. 3, PP. 125-131.
 3. دکتر حسن دانائی‌فرد، دکتر سید مهدی الوانی، دکتر عادل آذر (۱۳۸۳). روش‌شناسی کیفی: رویکردی جامع. فصل سوم، اقدام پژوهشی. ص ص ۷۸-۵۶٫
 4. دکتر حسن‌دانائی‌فرد، دکتر سید مهدی الوانی، دکتر آذر (۱۳۸۳). روش‌شناسی کیفی: رویکردی جامع. فصل چهارم. ص ص ۱۰۲-۸۱٫
 5. Chad Perry. (1998). Processes of case study Methodology for Postgraduate. European Journal of Marketing, Vol. 32. No. PP: 785-802.

جلسه هفدهم: استراتژی‌های پژوهش حکایتی و ترکیبی

 1. John W. Creswell. (2005). Narrative Methods designs. Chapter 16. 473-509.
 2. John W. Creswell. (2005). Mixed Methods Design. Chapter 17. pp. 509-549.
 3. ۴-جان کرسول. (۱۳۹۰). ترجمه حسن دانایی‌فرد و علی صالحی طرح پژوهش. یازدهم: رویه‌های شیوه‌های ترکیبی:۲۸۱-۳۰۵

تکالیف دانشجویان:

 • تدوین طرح مقدماتی پژوهش
 • تدوین یک مقاله مروری در حوزه روش منتخب خود
 • تلخیص یک پایان‌نامه در حوزه روش منتخب خود

نحوه ارزیابی (از ۲۲)

 • تدوین طرح مقدماتی پژوهش ۲
 • تدوین مقاله ۴
 • تلخیص یک پایان‌نامه ۲
 • پایان‌ترم ۱۴
برچسب ها
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.