امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Tuesday, 26 January , 2021
امروز : سه شنبه, ۷ بهمن , ۱۳۹۹ - 13 جماد ثاني 1442
رزومه دکتر حسن دانایی‌فرد: استاد دانشگاه تربیت مدرس
  پرینت تاریخ انتشار : 12 ژانویه 2018 - 21:17 | 148 بازدید | ارسال توسط :

مشخصات عمومی:

O نام: حسن
O نام خانوادگی: دانایی‌فرد

سوابق تحصیلی:

Oکارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان.
Oکارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
Oدکتری مدیریت دولتی تطبیقی و توسعه دانشگاه علامه طباطبایی تهران

علائق آموزشی و پژوهشی:

الف) آموزشی:

۱- نظریه‌های سازمان و مدیریت.
۲- نظریه‌های سازمان دولتی.
۳- مبانی نظری و عملی پژوهش در مطالعات سازمانی.
۴- خط‌مشی‌گذاری عمومی.
۵- مدیریت دولتی تطبیقی.
۶- مبانی فلسفی نظریه‌های سازمان و مدیریت.
۷- مبانی فلسفی نظریه‌های مدیریت دولتی.
۸- مدیریت توسعه.
۹- نظام‌های ملی نوآوری.
۱۰- نظریه‌پردازی در مدیریت.

ب) پژوهشی:

۱- بازمهندسی فرآیندها.
۲- ارزیابی عملکرد.
۳- طراحی ساختار.
۴- طراحی نظام آموزشی.
۵- توسعه مدیریت.
۶- نظام ملی نوآوری.
۷- برنامه‌ریزی استراتژیک.

سوابق ویژه:

Oبرگزیده دوره دکتری تخصصی مدیریت در سال ۱۳۸۰ در سطح کشوری.
Oپژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۰ دانشگاه علامه طباطبایی.
Oدریافت لوح تقدیر مقاله برگزیده (سوم) کنفرانس بین‌المللی مدیریت (تهران) آذر ۱۳۸۳٫
Oدریافت لوح تقدیر استاد راهنمای نمونه، دانشگاه علوم انتظامی، آذر ۱۳۸۴٫
Oپژوهشگر برتر جشنواره کارآفرینی ملی کارآفرینی۱۳۸۸ (رتبه دوم)”: نقش دولت در ارتقا کارآفرینی”.
Oپژوهشگر برتر۱۳۸۸ دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس٫
Oدارنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (کتاب شایسته تقدیر۱۳۸۸).

سوابق تدریس:

Oتدریس در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان از سال ۷۴-۱۳۶۷٫
Oتدریس در دانشگاه‌ها از سال ۱۳۷۶ تاکنون.

۱- دروس تدریسی در دوره دکتری:

Oفلسفه نظریه‌های مدیریت و سازمان (۶ بار)
Oنقد و بررسی نظریه‌های مدیریت و سازمان (۴بار)
Oفلسفه نظریه‌های مدیریت دولتی (۳بار)
Oروش‌شناسی تحقیق (۶ بار)
Oنظریه‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی (۵ بار)

۲- دروس تدریسی در دوره کارشناسی ارشد:

Oتئوری سازمان پیشرفته ( ۱۱بار)
Oروش پژوهش (۸ بار) (‌مشاهده طرح درس مقطع کارشناسی ارشد)
Oمدیریت دولتی تطبیقی (۶ بار)
Oخط‌مشی‌گذاری عمومی (۶ بار) (‌مشاهده طرح درس کارشناسی ارشد)
Oمبانی مدیریت دولتی ( ۱بار)

۳- دروس تدریسی در دوره کارشناسی:

Oمبانی سازمان و مدیریت(۲ بار)
Oزبان تخصصی ( ۱بار)
Oمدیریت منابع انسانی ( ۱بار)
Oتحلیل سیستمها ( ۱بار)

داور فصلنامه‌های علمی:

۱- مدرس دانشگاه تربیت مدرس٫
۲- دانش مدیریت دانشگاه تهران.
۳- مطالعات مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
۴- دانشور دانشگاه شاهد.
۵- مدیریت و توسعه موسسه تحقیقات وزارت نیرو.
۶- مجله علمی ـ پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
۷- مجله علمی ـ پژوهشی دانشگاه مازندران.
۸- فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه‌ریزی آموزش عالی موسسه برنامه‌ریزی آموزش عالی.
۹- فصلنامه پیام مدیریت دانشگاه شهید بهشتی.
۱۰- مجله محیط‌شناسی دانشگاه تهران.
۱۱- فصلنامه علوم مدیریت انجمن علوم مدیریت ایران.
۱۲- فرهنگ مدیریت دانشگاه قم پردیس٫
۱۳- مجله بین‌المللی علوم انسانی تربیت مدرس٫
۱۴- مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد.

عضویت در کمیته‌ها و شورا:

۱- عضو کمیته تخصصی و گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۸۲ تاکنون.
۲- شورای پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران از سال ۱۳۸۲ تاکنون.
۳- شورای علمی دبیرخانه دائمی اشتغال و نظام آموزش عالی از سال ۱۳۸۲ تاکنون.
۴- کمیته تشکیلات و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴-۱۳۸۳٫
۵- عضو هیأت تحریریه مجله علمی ـ پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۸۴ تاکنون.
۶- مشاور علمی نشریه دانش سازمانی، ۱۳۸۳ تاکنون.
۷- عضو شورای کنترل استراتژیک برنامه افق رسانه صداوسیمای ج.ا.ا.، ۱۳۸۵-۱۳۸۵٫
۸- عضو شورای پژوهشی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت از سال ۱۳۷۸ تاکنون.
۹- عضو هیأت تحریریه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی ـ دانشگاه امام حسین (ع).
۱۰- عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۸۸٫
۱۱- مدیر گروه مدیریت پروژه دانشگاه تربیت مدرس٫
۱۲- معاون آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس٫

مقاله‌ها:

علمی – پژوهشی

 

۱- DanaeeFard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (2007). Promoting public trust in public organizations: Explaining the role of public accountability. Public Organization Review: A Global Journal, 7,
۳۳۱-۳۴۴.


۲- DanaeeFard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (2009). Shaping learning public organization: Explaining
the important of organizational cultures. Singapore Management Review, 31 (1).


۳- DanaeeFard, H. (٢٠٠٩). An administrative manifesto for survival in the Twenty-first century, Public
Administration Review, ١٠٢۵١٠٢٨.


۴- DanaeeFard, H.; Didehvar, F. (2009). The virtual governance networking as a transformer of public
policy model. Public organization Review: A Global Journal.


۵- DanaeeFard, H.; Abbasi, T.(2010 ). Questioning New Public Management: Reflection on Quality.
Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences. ,8:72-83.


۶- DanaeeFard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (accepted). Political participation and political marketing.
European Journal of Scientific Research.


۷- DanaeeFard, H. (Submit). Research paradigms in public administration: A Comprehensive oreview.
Public Administration.


۸- DanaeeFard H., Mosabaki, A.; Abbasi, T.; Hasanpoor, A. (٢٠١٠ ). Strategic management in public
sector: reflections on its applicability in Iranian public organization, Public organization Review,.


۹- DanaeeFard, H. selseleh, M. (٢٠١٠ ). Measuring cycle of management knowledge: An evidence from
Iran. European journal of scientific research,vol(41),2:296-308.


۱۰- DanaaeeFard,H.,Gandeghi,g.,Nikraftar,t.(2010 ). Promoting horizontal government for implementation of public policy in Iran:reflection on barriers. Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences,Issue 18:28-٣٩ .


۱۱- DanaeeFard,H.Islami,A.(2010). Discovering organizational indifference:a grounded Theory strategy . European journal of scientific research,vol(40),3:450-460.


۱۲-Danaeefard,H.,Farazmand,F.(in press). Is Religious Culture a Factor in Negotiation: A CrossCultural Comparison of Iran, Taiwan and The United States”.


۱۳-DanaeeFard,H.(2010 ). Good soldiers’ perceptions of organizational poliyics, understanding the relation between organizational citizenship behaviors and perceptions of organizational politics:evidence from iran.Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences,Issue 19:146-161 .


۱۴-Danaeefard,H.Rabar Kelishoiand,E.Safari Kahreh,Mohmmad.(2010 ). Investigation the role of the political marketing in public policy making in Iran. Economics,Finance and Administrative Sciences,Issue 21:180-194.


۱۵- DanaeeFard,H. Rajabzadeh Ghatari,A. Hasiri,A.(2010). Employees Morale in Public Sector: Is Organizational Trust an Important Factor? European Journal of Scientific Research,46(3),٣٧٨-٣٩٠.


۱۶- DanaeeFard,H.Rajabzadeh Ghatari,A.Hasiri,A.(٢٠١٠ ). Organizational Trust in Public Sector:Explaining the Role of Managers’ Managerial Competency. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences ,٢۵،٢٩-۴٣. ienes


۱۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). استراتژی مبارزه با فساد اداری: آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟ مـدرس، دوره نهـم،پیاپی ۳۹، صص ۱۱۸- ۱۰


.۱۸-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۴). تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئـوری بنیـادی. دانـشور، سال دوازدهم، دوره جدید، شماره ۴، صص ۷۰-۵۷٫


۱۹-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۵). کنکاشی در فلسفه تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست‌مدرنیسم دارد. مدرس، پیـاپی، ۴۶،صص ۱۲۰- ۱۷۱٫


۲۰-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۵). استراتژی تحول در بخش دولتی ایران: آیا مدیریت دولتی نوین استراتژی مناسبی اسـت. دانـشور، سال سیزدهم، شماره ۱۷، صص ۱۲۰-۹۸٫


۲۱-دانایی‌فرد، حسن. بهاری فر، علی. (۱۳۸۵). توسعه نظریه‌ها در علم‌الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیـابی تولیـد علـم نظـری.مدرس، پیاپی، ۴۶، صص ۱۰۲-۸۳


.۲۲-دانایی‌فرد، حسن. فروهی، مهشید؛ صالحی، علی. (۱۳۸۶). ارتقاء کارآفرینی در ایران: تحلیلی بر نقش دولـت، پژوهـشنامه بازرگـانی،شماره ۴۲، صص ۲۶۲- ۲۲۱٫


۲۳-دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سـیدمهدی. (۱۳۸۶). استراتژی استدلال استعارهای در نظریه‌پردازی: شکل‌گیری تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی، مدرس، دوره ۱۱، شماره ۳، صص ، ۱۵۱- ۱۲۱٫


۲۴-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۶). پارادایم‌های رقیب در علم سازمان و مدیریت: پژوهشی تطبیقی بر هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی.دانشور، سال شانزدهم، شماره ۲۳، صص ۱۴۵- ۱۲۰


.۲۵-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۷). همسازی پژوهش‌های کمی و کیفـی: معرفـی پژوهش‌های ترکیبـی. فـصلنامه روش‌شناسی حـوزه دانشگاه.(۱۳)۵۳ صص ۳۵-۶۳


.۲۶-دانایی‌فرد، حـسن.(۱۳۸۷).ارتقاء دانش نافع در مطالعات سازمان و مدیریت: تحلیلی فرا تئوریک بر نظریه‌های سـازمان و مـدیریت. فصلنامه روش‌شناسی حوزه و دانشگاه،(۱۴)۵۵ صص ۵۹-۸۴


.۲۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۳). اقتصاد دانش‌محور و حفظ تمامیت نهادی دانشگاه. فـصلنامه پـژوهش و برنامه‌ریزی در آمـوزش عـالی. شماره پیاپی ۳۳، صص ۱۹۳-


.۲۸-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۶). اصلاحات اداری در ایران: تحلیلی بر کوچک‌سازی دولت. دانشور سـال پانزدهم،شـماره ۲۹، صص ۱۰۲-.۱۲


۳۰– دانایی‌فرد، حسن، مؤمنی نونـا. (۱۳۸۷). تدوین نظریه رهبری اثربخش بر اساس نهج‌البلاغه: استراتژی نظریه داده بنیـاد، مطالعات انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره ۱۴، صص ۷۵- ۱۱۰٫


۳۱-خائف، احمدعلی، دانایی‌فرد، حسن؛ نوروزی، محمدتقی. (۱۳۸۸). نقش رهبری خدمتگزار در اثربخشی سازمان‌های دولتـی، مـدرس٫دوره سیزدهم، شماره دوم، صص ۶۵-۹۲٫-


دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده ،علی، درویشی، آذر.(۱۳۸۹).تبیـین نقش شایستگی اخلاقی اسلامی و فرهنـگ خدمتگزاری در ارتقا پاسخگویی عمومی بیمارستان‌های دولتی. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی. دوره سوم، شماره ۴، صص ۱-۱۴٫


۳۳- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۷). روشش ناسی‌های نظریه‌پردازی در سازمان و مدیریت: پژوهشی تطبیقـی. مـدرس،دوره سیزدهم،شـماره چهارم، صص ۱۶۵-۱۹۲٫


۳۴- دانایی‌فرد، حسن.(۱۳۸۸). موانع ذاتی و عرضی تولید دانش در علم انسانی: رهنمودهایی برای ارتقاء ظرفیـت سیاسـت ملـی علم ایران. فصلنامه سیاست علم و فناوری. سال دوم، شماره ۱، صص ۱۶- ۱٫


۳۵- دانایی‌فرد،حسن.(۱۳۸۸).روش‌شناسی عمومی نظریه‌پردازی. فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، سال پانزدهم ،شماره ۵۸، صص ۷-۳۲


. ۳۶- دانایی‌فرد،حسن.(۱۳۸۸). تدوین چارچوب تدوین سیاست ملی کارآفرینی کشور:چهارچوبی مفهـومی. توسـعه کارآفرینی،سـال دوم شماره ششم، صص ۱۲۵-۱۵۶٫ ۳۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۷). اعتماد به سازمان‌های دولتی: تبیین نقش مداخله‌گری رضایتمندی شهروندان. دانشور


۳۸-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۷). بررسی رابطه بین انواع فرهنگ‌سازمانی و سازمان یادگیرنده: مطالعه موردی سازمان‌های خدمات عمومی شهر تهران. دانشور


۳۹-دانایی‌فرد، حسن؛ حضوری، محمدجواد؛ آذر، عادل؛ خداداد حسینی، سید محمد؛ فروهی، مهـشید. (۱۳۸۷). طراحی نظام‌ها و عملکرد سازمانی: پژوهشی کاربردی در بخش دولتی. دانش انتظامی.


۴۰- دانایی‌فرد، حسن؛ ثقفی، عماد (۱۳۸۷). اجرای خط‌مشی‌ها: نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط‌مشی. مدرس (پذیرش).


۴۱- دانایی‌فرد، حسن؛ لطیفی میثم. (۱۳۸۸). تحلیلی فلسفی از نظم و انضباط در سازمان. چشم‌انداز مدیریت. (پذیرش).


۴۲- دانایی‌فرد، حسن؛ لطیفی میثم. (۱۳۸۸). گونه شناسی نظم و انضباط در سازمان. مدرس٫ (پذیرش).


۴۳- دانایی‌فرد، حسن؛ زنگویی نژاد، ابوذر. (۱۳۸۷). شایسته‌سالاری مـدیریتی از نگـاه نهج‌البلاغه: اسـتراتژی تئـوری داده بنیـاد. دانشور.


(پذیرش).

۴۴–دانایی‌فرد، حسن؛ انواری رستمی، علی‌اصغر؛ بهاری فر، علی؛ فروهی، مهشید؛ علی محمدلو، مسلم؛ (۱۳۸۷). پژوهـشی کـاربردی در بخش دولتی: چگونه سازمان جدید را طراحی کنیم. دانشور.


۴۵-دانایی‌فرد، حسن؛ بهاری فر، علی؛ صالحی، علـی. (۱۳۸۷). ارتقاء جایگاه صنعت برق در بین نخبگان و متخصصان جویای کار: بررسی جذابیت سازمانی صنعت برق. مدرس٫


۴۶–الهی، شعبان؛ دانایی‌فرد، حسن؛ عبدی. (۱۳۸۷). مدل پذیرش دولت الکترونیک. دانش سازمانی.(پذیرش).


۴۷-دانایی‌فرد، حسن؛ خیرگو، منصور. (۱۳۸۷). پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی. تبیین نقش فرهنگ نوآوری و جذابیت سازمانی. مدرس٫


۴۸-دانایی‌فرد، حسن؛ آذر، عادل؛ صالحی، علی. (۱۳۸۷). قانون‌گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی ـ فرهنگی.دانش انتظامی.

۴۹-دانایی‌فرد،حسن، پیش‌قدم، یونس٫(۱۳۸۸).ارتقا تعلق سازمانی کارکنان ناجا: تبیین نقـش عوامـل درون‌سازمانی.فـصلنامه دانش انتظامی.

۵۰-دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده علی، حصیری، اسـد.(۱۳۸۸). ارتقای روحیه کارکنان در بخش دولتی: تبیین نقش شایستگی مدیران و اعتماد درون‌سازمانی.دانش مدیریت.

۵۱-دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده، علی، نصیری، معصومه. (۱۳۸۸). ارتقای آمادی استراتژیک در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی: تبیین نقش چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان.فصلنامه مدیریت سلامت.

۵۲-دانایی‌فرد، حسن، حسینی، سید یعقوب.(۱۳۸۸). ترکیب عینیت و ذهنیت در سیاسـت پژوهـی: تحلیلـی بـر کـاربرد روش کیـو در سیاست‌گذاری علم ملی کشور. فصلنامه سیاست علم و فناوری .

۵۳-دانایی‌فرد، حـسن، (۱۳۸۸). به‌سوی طراحی نظام ارزیابی عملکرد سیاست ملی علم ایران: پیشنهاد مدلی بر اسـاس اندازه‌گیری “ارزش عمومی” سیاست.فصلنامه سیاست علم و فناوری.

۵۴-دانایی‌فرد، حسن. حصیری، اسد، صالحی، علی.(۱۳۸۸). شکل‌گیری سازمان یادگیرنده: بررسـی نقـش هـوش هیجـانی و فرهنـگ سازمان‌های. دانشور.

۵۵-دانایی‌فرد، حسن، طوفانی اویس٫(۱۳۸۸). ارتقاء مشارکت شهروندان: تبیین نقش بازاریابی سیاسی.فصلنامه سیاست.

۵۶-دانایی‌فرد، حسن؛ اسلامی، آذر؛ قربانی زاده، وجه اله. (۱۳۸۸).تئوریزه کردن پدیده‌های درونی در سازمان‌ها: تدوین نظریه بی‌تفاوتی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی. فصلنامه اصول بهداشت روانی. (در دست بررسی).

۵۷-دانایی‌فرد، حسن، هادوی‌نژاد، مصطفی. (۱۳۸۷). تحلیلی بر مدل فرهنگ‌سازمانی شاین: پژوهشی تطبیقی. دانشور، (پذیرش).

۵۸-دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علی؛ شهراسبی، ناصر. (۱۳۸۸). مدلی برای معماری سازمانی، دانش مدیریت، (در دست داوری).

۵۹-دانایی‌فرد، حسن؛ رهبر، احسان؛ صفری، حسین. (۱۳۸۸). بازاریابی سیاسی خطمشیهای عمومی در ایران، پژوهشنامه مدیریت.

۶۰-دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علی؛ درویـشی، آذر، (۱۳۸۸). ارتقاء پاسخگویی عمومی: تبیـین نقـش شایـستگی اخلاقـی و فرهنـگ خدمتگزاری.تاریخ و اخلاق پزشکی۱-۱۸٫

۶۱-دانایی‌فرد، حسن؛ فرار، صمد. (۱۳۸۸). ارتقاء نوآوری سازمانی: بررسی نقش ارزش‌های مدیریتی و جوسازمانی. پژوهـشنامه مدیریت دانشگاه زاهدان.

۶۲-دانایی‌فرد، حسن؛ ایزدیار، فاطمه. (۱۳۸۸). توسعه کارآفرینی اجتماعی: بررسی هـوش هیجـانی و سـرمایه اجتمـاعی.مجلـه توسعه کارآفرینی.

۶۳-دانایی‌فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر عادل، عباسی طیبـه.(۱۳۸۹).تبیین تغییرات خط‌مشی آموزش عالی بـا اسـتفاده از نظریه جریانات چندگانه کینگدون، سیاست علم و فناوری. (پذیرش).

۶۴-دانایی‌فرد، حسن، آذر ،عادل، دیده‌ور، فاطمه.(۱۳۸۹).تدوین الگوی نهادینه کردن کارآفرینی در بخش کشاورزی توسـعه کارآفرینی.(پذیرش).

۶۵-. دانایی‌فرد، حسن، یعقوبی، نور محمد، شاکری، رؤیا.(۱۳۸۸). شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش خـدمات دفـاتر فنـاوری اطلاعـات و ارتباطات روستایی. فصلنامه جغرافیا و توسعه.(پذیرش).

۶۶-دانایی‌فرد،حسن،کاظمی، سید حسین. (در دست داوری) ارتقاء پژوهش‌های تفسیری سـازمانی: تحلیلـی انتقـادی ـ فلـسفی بر پدیدار نگاری. روش‌شناسی حوزه و دانشگاه.

۶۷-دانایی‌فرد، حسن، کاظمی، سید حسین. (در دست داوری) ضرورت بازگشت پژوهش‌های سازمانی به عرصه زیست جهان: تحلیلی بر مبانی فلسفی و تبیین روش‌شناسی پدیدارشناسی سازمانی. مدرس٫

۶۸-دانایی‌فرد، حسن، بابایی. تولید علم در حوزه علوم انـسانی: تأملی بـر رویکـرد اندیـشمندان اسـلام. روش‌شناسی حـوزه و دانشگاه.(در دست داوری). (۱۳۸۹)

۶۹٫دانایی‌فرد، حسن، نوری، علی.گفتمانی بر تحلیل گفتمان در مطالعـات سـازمانی: تأملی بـر مبـانی نظـری و اسـلوب اجـرا. مجله روش‌شناسی حوزه و دانشگاه. .(۱۳۸۹)

۷۰٫دانایی‌فرد، حسن، هادوی نژاد، مـصطفی،پویایی. سازگاری منافقانه سازمانی: نگاهی نـو بـه مقاومـت در پنهـان خودآگـاه در برابر تغییر.مدرس(در دست داوری،۱۳۸۹)

۷۱-دانایی‌فرد، حسن، پناهی، بلال. (۱۳۸۹). جو سکوت سازمانی، رفتار سکوت و نگرش‌های شـغلی کارکنـان سازمان‌های دولتـی:پژوهشی کمی. مجله تحول سازمانی فردوسی مشهد.(در دست داوری).

۷۲-دانایی‌فرد، حسن، فانی اصـغر، حـسینی، سـید یعقـوب.(۱۳۸۹).اندازه‌گیری ظرفیـت حاکمیـت: مفـاهیم، مـدل و روش اندازه‌گیری.مدرس(در دست داوری).

۷۳- دانایی‌فرد، حسن، سالاری، محمدعلی. (۱۳۸۹).آن‌سوی دانش و تجربه:تحلیلی بر حکمت مدیریتی در ناجا. دانش انتظامی

۷۴٫ دانایی‌فرد، حسن، جندقی، غلامرضا، نیک‌رفتار، طیبه.( ۱۳۸۹). گونه شناسی دولت افقی در ایران.چشم‌انداز مدیریت.(پذیرش). ۲-۸٫ علمی – ترویجی:

۷۵-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۳). الزامات عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات: نظریه‌پردازی در مدیریت دولتی. دانش مدیریت، سـال هفـدهم– شماره ۶۴- صص ۸۱- ۶۱٫

۷۶-دانایی‌فرد، حسن؛ خداداد حسینی، سید حمید. (۱۳۸۳). چارچوب‌های نهادی در نظام ملی نوآوری: رویکردهای تطبیقـی بـه نقـش دولت و مدیریت دولتی. مطالعات مدیریت، شماره ۴۴، ۴۳، صص ۹۴-۶۹٫

۷۸-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۲). تئوری عامه در مدیریت دولتی: پیش‌شرط‌‌های تدوین تئوری عامه. مطالعات مـدیریت، شـماره ۳۸ و ۳۷،صص ۱۸۰-۱۴۹

۷۹- دانایی‌فرد، حسن؛ فقهی، ابوالحسن. ( ۱۳۸۰). مدیریت دولتی در بستر جهانی: پر کردن شکاف‌های تئـوری و عمـل بـین کشورهای غربی و غیرعربی. مطالعات مدیریت، شماره ۳۲ و ۳۱، صص ۵۲- ۲۵٫

۸۰-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). ارتقاء مدیریت توسعه استانی: ضرورت تدوین چارچوب سنجش دانش‌محوری اقتصاد استانی. مدیریت و توسعه، دوره هفتم، شماره ۲۵، صص ۴۳- ۳۰٫

۸۱-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). پیوستگی مردم و حکومت در سند چشم‌انداز کشور: تبیین نقش مدیریت دولتی رای‌زنانه در ایران. کمال مدیریت، سال سوم، شماره ۹و۸، صص ۱۱۸-۹۷٫

۸۲-دانایی‌فرد، حسن. ( ۱۳۸۱). اعتماد به دولت: بازتابی از عملکرد نظام خدمات عمومی. مدیریت و توسعه، دوره چهارم، شماره ۱۳، صص.۴۱ -۵۷

۸۳-دانایی‌فرد، حسن. ( ۱۳۸۱). بازمهندسی فرآیندهای کاری در سازمان‌های دولتی: ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در بخـش دولتـی. فرآیند مدیریت و توسعه، شماره ۵۵، صص ۲۳-۱۶

۸۴-الوانی، سید مهدی؛ دانایی‌فرد، حسن؛ دوره سوم، شماره ۱۲٫ ( ۱۳۸۱). اقدام پژوهی و کاربرد آن در تحقیقـات سـازمان و مـدیریت. مدیریت و توسعه، دوره سوم، شماره ۱۲٫

۸۵-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۲). پاسخگویی در سازمان‌های دولتی: آیا تکنولوژی اطلاعات پاسخگویی را افـزایش می‌دهد؟ مـدیریت و توسعه، دوره چهارم، شماره ۱۶، صص ۹۱- ۷۱

۸۶-دانایی‌فرد، حسن؛ خداداد حسینی، سید حمیـد. (۱۳۸۳). طراحی نظام ملی نوآوری کشور؛ ضرورت‌ها و چالش‌ها. مـدیریت و توسـعه،دوره پنجم، شماره ۲۰، صص ۳۱-۸

۸۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). ارتقاء عملکرد نظام ملی نوآوری کشور: چارچوب سنجش ظرفیت نوآوری ملی. فصلنامه مطالعات اقتصاد و مدیریت،شماره ۱، صص ۱۱۴-۹۷

۸۸-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۲). نظام ملی نوآوری: آیا الگوبرداری راه‌کار مناسبی برای کشور است؟ مطالعات مـدیریت، شـماره ۴۰و ۳۹،صص ۲۷۲-۲۴۵٫

۸۹-الوانی، سید مهدی؛ دانایی‌فرد، حسن. ( ۱۳۸۰). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی. دانش مدیریت، سـال چهـاردهم، شـماره ۵۵ صص.۵-۲۸

۹۰-دانایی‌فرد، حسن؛ سید مجتبی امامی. (۱۳۷۸). استراتژی پژوهش کیفی: کاربرد تئوری سازی داده بنیاد، اندیشه مدیریت.

۹۱-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۶). ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهش. مجله علمـی ـ پژوهشی اقتصاد و مدیریت

۹۲-دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده، علی، حصیری، اسد. (۱۳۸۸). ارتقای اعتماد درون‌سازمانی در بخش دولتی :بررسـی نقـش شایستگی مدیریتی مدیران. پژوهش‌های مدیریت، سال دوم، شماره چهارم، صص ۹۰-۵۹٫

۹۳-نظریه‌پردازی در مدیریت: ارزیابی سهم تئوریک مطالعات سازمانی. دانش مدیریت، شماره ۴۶، صص ۳۰-۳

۹۴-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۵). کنترل فساد اداری: اصلاح مدیریت دولتی یا راهبرد ملی پیـشگیری از فـساد. مـدیریت و توسـعه، دوره هفتم، شماره ۲۸٫

۹۵-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۷۷). تصمیم‌گیری از نگاه نظریه آشوب. تحول اداری، شماره ۴۲، صص ۵۸-۴۵

۹۶-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۷۷). مبارزه با کاغذبازی در بخش دولتی. تحول اداری، ۵۲، صص ۴۶-۳۷

۹۷-دانایی‌فرد، حسن. الوانی، سید مهدی. (۱۳۷۸). مدیریت کیفیت جامع و پرسش‌های بی‌پاسخ. فصلنامه مجتمع آموزش عالی قم. شماره۵، صص ۵۹-۴۶

۹۸-دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی. ( ۱۳۸۰). تئوری انتقادی و مدیریت دولتی مطالعات مدیریت. شماره ۳۲، صص ۱۱۳-۹۸٫

۹۹- دانایی‌فرد، حسن.(۱۳۸۷).بازسازی استراتژیک مدیریت دولتی ایران. مدیریت و توسعه.

۱۰۰- دانایی‌فرد، حسن، امامی سید مجتبی.(۱۳۸۷). نظریه داده بنید. اندیشه مدیریت.

۱۰۱-دانایی‌فرد ،حسن، یعقوبی، نورالدین شاکری، لیلا.( ۱۳۸۸) پذیرش فناوری اطلاعات در شرکت‌های کوچک و متوسط با تأکید بر نقش شاخص‌های آمادگی الکترونیکی. سال یازدهم، شماره۴، فصلنامه علمی، ترویجی مدیریت و توسعه۳ ، زمستان۱۳۸۸۳-۸٫ ترجمه:

۱۰۲-دانایی‌فرد، حسن؛ فروهی، مهـشید. (۱۳۸۴). تغییر شایستگی مدیران دولتی: تنش در تعهـد (نوشـته تـورو ویـرنن). گزیده مدیریت دولتی، سال اول، شماره دوم، صص ۳۳-۲۴٫

۱۰۳- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۵). در جستجوی یک پارادایم مدیریت دولتی: مصباح، دوره ۲۹٫ صص ۶۵- ۴۰

۱۰۴- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۷۵). روحیه مدیریت دولتی. شماره ۳۵٫ صص ۶۴-۵۶

۱۰۵-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). جهانی‌سازی، خصوصی‌سازی و آینده حاکمیت مدرن به یـک ارزیـابی انتقـادی. گزیـده مدیریت دولتی. سال اول، شماره چهارم، صص ۲۶-۴٫

۱۰۶ -دانایی‌فرد، حسن؛ زاهدی، شمس‌السادات. ( ۱۳۸۰). مدیریت توسعه پایدار. مطالعات مدیریت. شماره ۳۶، ص ۷۰۹٫

کتاب‌ها: ۱-۹٫

تألیف

۱- دانای فرد، حسن. (۱۳۸۷). چالش‌های مدیریت دولتی ایران. تهران: انتشارات سمت. ۲- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۷). نظریه‌پردازی: مبانی و روش‌شناسی‌ها، تهران: انتشارات سمت.

۳- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۷). نظریه‌پردازی: استراتژی‌ها و نظریه‌پردازی. تهران: انتشارات سمت.

۴- دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل. (۱۳۸۷). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع٫ تهران: انتشارات صفار

۵- دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی.(۱۳۸۸).مقدمه‌ای بر فلسفه نظریه مدیریت دولتی. تهران، انتشارات صفار.

۶- دانایی‌فرد، حسن. الوانی، سید مهدی. (۱۳۸۷). گفتارهای در فلسفه نظریه‌های سازمان و مدیریت. چاپ دوم. تهران: انتشارات صفار

۷- دانایی‌فرد، حسن، الوانی، سید مهدی. (۱۳۸۷). تئوری نظم در بی‌نظمی و مدیریت. چاپ چهارم. تهران: انتشارات صفار.

۸- دانایی‌فرد، حسن؛ ونوس، داور. (۱۳۸۶). فرهنگ جامع مدیریت. چاپ چهارم. تهران: انتشارات صفار.

۹- دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی، آذر، عادل (۱۳۸۶). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: تهران انتشارات صفار.

۱۰- دانایی‌فرد، حسن؛ فقیهی، ابوالحسن. (۱۳۸۵). بوروکراسی و توسعه در ایران: نگاهی تاریخی- تطبیقی. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

۱۱- دانایی‌فرد، حسن؛ دری، بهروز٫ (۱۳۷۷). مروری بر مدل‌ها و مسائل پژوهش عملیاتی. تهران: انتشارات صفار.

۱۲- دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی.(۱۳۸۸).مباحث مدیریت دولتی. تهران انتشارات علمی فرهنگی.

۱۳- دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی.(۱۳۸۸).نظریه‌های مدیریت دولتی. .تهران انتشارات علمی فرهنگی.

۱۴- دانایی‌فرد حسن.(آماده چاپ).نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی. تهران، نشر مهربان.

۱۵- دانایی‌فرد ؛حسن، علیزاده، محسن.(۱۳۸۸). مدیریت دولتی نوین: رویکردی انتقادی، تهران نشر مهربان.

۱۶- دانایی‌فرد، حسن، اسلامی، آذر.(آماده چاپ) نظریه داده بنیاد در عمل: ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی.تهران:دانشگاه امام صادق.

۱۷- دانایی‌فرد، حسن،کاظمی، سید حسین.(۱۳۸۹).پژوهش‌های تفسیری در مطالعات سازمان: پدیدارشناسی و پدید انگـاری.تهـران:انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

۲-۹٫ ترجمه:

۱- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۶). تئوری سازمان: مدرن، نمادین ـ تفسیری، پست‌مدرن. (نوشته ماری جو هچ). چاپ چهارم. تهران: انتشارات افکار

۲- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۸). تئوری سازمان: مدرن، نمادین ـ تفسیری، پست‌مدرن. (نوشته ماری جو هچ و کانیف).. تهران: انتشارات افکار.

۳- دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی. (۱۳۸۶). تئوری سازمان (نوشته استیفن رابینز)، چاپ بیست هشتم. تهران: انتشارات صفار.

۴- دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی. (۱۳۸۵). مدیریت تحول سازمان (نوشته فرنچ و وندال) ، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات صفار.

۵- دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی (۱۳۸۲). نظریه‌های سازمان دولتی (نوشته رابرت بی دنهارت) چاپ دوم. تهران: انتشارات صفار

۶- دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی- سید مهدی؛ آذر، عـادل. (۱۳۸۵). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکرد جـامع (ترجمـه و تألیف). چاپ دوم. تهران: انتشارات صفار

۷- دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی ( ۱۳۸۰). مدیریت تعارض. چاپ سوم. تهران: انتشارات موسسه تحقیقات وزارت نیرو

۸- دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی. (۱۳۷۸). آینده کار. تهران: نشر نی.۹- دانایی‌فرد، حسن؛ زاهدی، شمس‌السادات ( ۱۳۸۰). مدیریت در عرصه بین‌الملل (نوشته رادریگز). چاپ اول، تهران: انتشارات صفار.

۱۰- نیومن، لاورنس٫(۱۳۸۹).شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمـی. ترجمـه حـسن دانایی‌فرد و سـید حـسین کاظمی.تهران: نشر مهربان

.۱۱- مکولی، جان، دبرلی، ژوانی، جانسون، فیل.(آماده چاپ).نظریه سازمان: نگاه‌ها و چالش‌ها (جلد۱)..ترجمه حـسن دانایی‌فرد و سید حسین کاظمی. تهران:انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

.۱۲- مکولی، جان، دبرلی، ژوانی، جانسون، فیل.(آماده چاپ). نظریه سازمان: نگاه‌ها و چالش‌ها (جلد۲). ترجمه حـسن دانایی‌فرد و سید حسین کاظمی.تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

۱۳- ون دی ون، آندرو (آماده چاپ). روش‌شناسی نظریه‌پردازی ون دی ون:پژوهش مـشارکتی: رهنمـودی بـرای پژوهش‌های سازمانی و اجتماعی. ترجمه حسن دانایی‌فرد. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

۳-۹٫کتب ویرایش شده:

۱- راهبرد در اندیشه نظریه‌پردازان، دکتر حسین رحمان سرشت،۱۳۸۱

۱۰٫طرح‌های پژوهش:

۱-۱۰٫طرح‌های پژوهشی انجام‌شده ردیف نام طرح پژوهشی نام کارفرما مجری نوع همکاری

۱ بررسی نظام آموزشی بانک رفاه بانک رفاه مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر پروژه

۲بررسی ساختار سازمانی بانک رفاه بانک رفاه مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر پروژه ۳ بررسی نظام تصمیم‌گیری بانک رفاه بانک رفاه مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر پروژه

۴بازمهندسی ساختار و فرآیندهای وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران همکار۵ بازمهندسی ساختار و فرآیندهای وزارت کار و امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران همکار

۶طرح ارتقاء منزلت کارکنان دولت سازمان امور اداری و استخدامی مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران همکار

۷طرح پرورش نیروی مستعد مدیریتی سازمان امور اداری و استخدامی مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران همکار۸

طراحی ساختار ستاد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بنیاد مستضعفان و جانبازان مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر گروه

۹طرح جامع کارورزی فارغ‌التحصیل دانشگاهی وزارت صنایع مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران همکار ردیف نام طرح پژوهشی نام کارفرما مجری نوع همکاری

۱۰ طرح تعیین شاخص‌های عملکرد ناجا نیروی انتظامی نیروی انتظامی مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر گروه

۱۱طراحی ساختار مجدد وزارت راه و ترابری وزارت راه و ترابری مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر گروه

۱۲علل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی قانون‌گریزی در ایران دانشگاه تربیت مدرس مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر گروه

۱۳آنکوباتورها سازمان بهزیستی مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر گروه

۱۴مستندسازی تجارب مدیران مرکز آموزش مدیریت دولتی مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران همکار اصلی

۱۵تدوین سرفصل‌های درس کارآفرینی مرکز کارآفرینی دانشگاه مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر پروژه

۱۶ تدوین سند ملی علم نوآوری، تکنولوژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر پروژه

۱۷طراحی ساختار سازمانی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های فرودگاه‌های کشور شرکت فرودگاه‌های کشور مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر گروه

۱۸ سازمان و روش توسعه و بهنگام سازی استانداردهای مدیریت پروژه شرکت توسعه مدیریت پتروشیمی مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر گروه

۱۹طراحی رشته مدیریت پژوهش دانشگاه تربیت مدرس مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر پروژه ۲۰

نقش دولت در ارتقاء کارآفرینی مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر پروژه

۲۱طراحی نظام علمی ـ کاربردی کشور وزارت علوم مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر گروه

۲۲- طرح دیدگاه نخبگان نسبت به صنعت برق کشور توانیر مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر پروژه

۲۳ برنامه‌ریزی استراتژیک صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما صندوق بازنشستگی صداوسیما مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر پروژه

۲۴برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر گروه

۲۵آسیب‌شناسی ساختار سازمانی بانک مسکن بانک مسکن مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر گروه

۲۶ طراحی ساختار شرکت برق منطقه‌ای خوزستان شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر گروه

۲- ۱۰٫طرح‌های پژوهشی در دست انجام ردیف نام طرح پژوهشی نام کارفرما مجری نوع همکاری

۲۷ طرح استراتژیک بانک توسعه صادرات ایران بانک توسعه صادرات ایران مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر پروژه

۲۸ طرح استراتژیک شرکت سپاهان باطری شرکت سپاهان باطری مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران مدیر پروژه

۱۱٫ سمینارها، کنگره‌ها و کارگاه‌ها:

۱ نقش دولت در ارتقاء کارآفرینی (همایش) دانشگاه خلیج‌فارس/بوشهر/خرداد/ ۱۳۸۱

۲ نظام ملی نوآوری: آیا الگوبرداری راه‌کار مناسبی است؟ اصفهان

 

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای رزومه دکتر حسن دانایی‌فرد: استاد دانشگاه تربیت مدرس بسته هستند
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.