امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Sunday, 20 September , 2020
امروز : یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ - 3 صفر 1442
شناسه خبر : 357
  پرینتخانه » حسن دانایی فرد, طرح‌درس‌ها, مجله مدیریت تاریخ انتشار : 10 ژانویه 2018 - 0:27 | 95 بازدید | ارسال توسط :

طرح درس: خط‌مشی‌گذاری عمومی مقطع کارشناسی ارشد (‌دکتر دانایی‌فرد)

طرح درس: خط‌مشی‌گذاری عمومی استاد: دکتر حسن دانایی‌فرد دانشگاه‌ها: تربیت مدرس، امام صادق علیه‌السلام واحد: ۲ واحد مقطع: کارشناسی ارشد توصیف دوره: این درس تأملی است توصیفی تحلیلی از دانش موجود در باب خط‌مشی‌های عمومی که با ارائه مصادیقی بومی از جمهوری اسلامی بر آن است تا فهم دانشجویان نسبت به “رابطه دولت با شهروندان” […]

طرح درس: خط‌مشی‌گذاری عمومی
استاد: دکتر حسن دانایی‌فرد
دانشگاه‌ها: تربیت مدرس، امام صادق علیه‌السلام
واحد: ۲ واحد
مقطع: کارشناسی ارشد

توصیف دوره:

این درس تأملی است توصیفی تحلیلی از دانش موجود در باب خط‌مشی‌های عمومی که با ارائه مصادیقی بومی از جمهوری اسلامی بر آن است تا فهم دانشجویان نسبت به “رابطه دولت با شهروندان” تعمیق بخشد و آن‌ها را به ارائه ایده‌های برای پایان‌نامه دوره‌ی کارشناسی ارشد خود یاری دهد. فهم عمیق مفهوم خط‌مشی ملی، گونه شناسی ها، رویکردها، نظریه‌ها و مدل‌های فرآیند شکل‌گیری خط‌مشی‌های ملی در کنار موضوعات بحث‌انگیز محاط بر این فرآیند، محورهای اصلی بحث این درس خواهد بود.

اهداف دوره:

 • آشنایی دانشجویان با گستره مطالعات خط‌مشی عمومی؛
 • فهم و تحلیل نظریه‌ها، مدل‌ها، گونه شناسی های خطای عمومی؛
 • تأمل نظری و تحلیلی بر مراحل تدوین خط‌مشی عمومی؛
 • فهم پیوند خط‌مشی عمومی و مدیریت دولتی؛
 • تحلیل موضوعات بحث‌انگیز در مطالعات خط مشی عمومی.

کتاب‌های فارسی موردنیاز دوره

 1. جیمز پی لستر. جوزف استوارت جی آر. (۱۳۸۱) . فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی؛ رویکرد تکاملی. ترجمه طبری و همکاران. تهران: نشر ساوالان.
 2. حسن گیوریان و محمدرضا ربیعی . (۱۳۸۱) تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی . تهران: نشر یکات.
 3. سید مهدی الوانی، فتاح شریف‌زاده (۱۳۷۷) . تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. تهران: انتشارات سمت.
 4. مایکل هاولت، ام. رامش . (۱۳۸۵) . مطالعه خط‌مشی عمومی : چرخه خط‌مشی و خرده سیستم‌های خط‌مشی. تهران انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 5. پیر مولر . (۱۳۷۸) . سیاست‌گذاری عمومی . ترجمه حمیدرضا ملک محمدی . تهران : دادگستر
 6. مجید وحید ، (۱۳۸۳) . سیاست‌گذاری عمومی، تهران: نشر میزان.
 7. رحمت‌الله قلی پور (۱۳۸۸) . خط‌مشی‌گذاری عمومی . تهران : سمت.

کتاب‌های اصلی درس:

 1. Hill, M. J., & Varone, F. (2017). The public policy process (Seventh edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group.
 1. Anderson, J. E. (2014). Public policymaking (۸th edition). Australia: Wadsworth.

Clemons, R. S., & McBeth, M. K. (2017). Public policy praxis: A case approach for understanding policy and analysis (Third edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group.

https://www.routledge.com/Public-Policy-Praxis-A-Case-Approach-for-Understanding-Policy-and-Analysis/Clemons-McBeth/p/book/9781315630342

https://books.google.com/books?isbn=1317246756

 1. Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles & policy subsystems (۳rd ed.). Ont., New York: Oxford University Press.

https://global.oup.com/academic/product/studying-public-policy-9780195428025

جلسه  اول و دوم: تأملی بر خردمایه خط‌مشی عمومی

 1. Bator, F. (1958). The Anatomy of Market Failure. The Quarterly Journal of Economics, ۷۲(۳), ۳۵۱-۳۷۹. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1882231
 2. Grand, Julianle. “The Theory of Government Failure.” British Journal of Political Science, vol. 21, no. 4, 1991, pp. 423–۴۴۲٫ Retrieved from jstor.org/stable/193770.

https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/the-theory-of-government-failure/B76BE1A0EBACBF4D86C412311475932C

کتاب‌های مفید

 1. Tullock, G., Seldon, A., & Brady, G. L. (2002). Government Failure: A Primer in Public Choice: Cato Institute.

https://books.google.com/books?isbn=1935308009

London: Institute of Economic Affairs.

 1. Winston, C. (2006). Government failure versus market failure: Microeconomics policy research and government performance. Washington D.C.: AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies.

https://books.google.com/books?isbn=081579391X

https://www.brookings.edu/book/government-failure-versus-market-failure/

جلسه سوم و چهارم: فهم مفهوم خط‌مشی عمومی و گونه شناسی خط‌مشی‌های عمومی

 1. Anderson, J. E. (2014). Public policymaking (۸th edition). Australia: Wadsworth. Chapter I: the study of public policy, pp. I – ۳۴٫
 2. Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles & policy subsystems (۳rd ed.). Ont., New York: Oxford University Press. Chapter I: Policy science and policy sciences. pp.2 – ۱۹٫
 1. Hill, M. J., & Varone, F. (2017). The public policy process (Seventh edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group. Chapter I: Studying the policy process, pp. 3-22.
 1. Clemons, R. S., & McBeth, M. K. (2017). Public policy praxis: A case approach for understanding policy and analysis (Third edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group. Chapter 1: Public policy, power, the people, pluralism and you. pp. 1-31

جلسه پنجم و ششم: مدل‌های خط‌مشی‌گذاری

Dye, T. R. (2016). Understanding Public Policy, Books a la Carte (15th Edition) (۱۵th ed.): Pearson.

https://books.google.com/books?isbn=0134408756

http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Understanding-Public-Policy/9780134169972.page

 1. Hill, M. J., & Varone, F. (2017). The public policy process (Seventh edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group. Chapter 4. Institutional theory. pp. 67 – ۸۹٫ Chapter 5. Rational choice theory. pp.90 – ۱۰۵٫ Chapter 6: Integrating theoretical approaches. pp. 106 – ۱۱۰٫
 2. Anderson, J. E. (2014). Public policymaking (۸th edition). Australia: Wadsworth. Chapter I: the study of public policy, pp. I – ۳۴٫
 3. Clemons, R. S., & McBeth, M. K. (2017). Public policy praxis: A case approach for understanding policy and analysis (Third edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group. Chapter 2: the rational public policy method. pp. 38 – ۵۰ – chapter 4: the non-rational Approach. pp.69 – ۸۴٫

جلسه هفتم و هشتم : تدوین دستور کار و فرموله کردن خط‌مشی‌های عمومی

Fischer, F., Miller, G., & Sidney, M. S. (2007). Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods. Public administration and public policy: Vol. 125. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis. Chapter 5. Agenda setting in public policy, pp. 63. 79. Chapter 6: policy formulation: Design and tools. Pp.79-89.

 1. Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles & policy subsystems (۳rd ed.). Ont., New York: Oxford University Press. chapter 5: agenda setting . pp. 120-141.
 2. Anderson, J. E. (2014). Public policymaking (۸th edition). Australia: Wadsworth. Chapter 3: policy Formation, pp. 87-129.
 3. Hill, M. J., & Varone, F. (2017). The public policy process (Seventh edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group. Chapter 9: policy formulation. pp. 171-193.
 • حسن دانائی فرد . (۱۳۸۸) . روش‌شناسی تدوین خط‌مشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوبی مفهومی . فصلنامه – توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره ششم، ۱۲۵ –

جلسه نهم و دهم: اجرای خط‌مشی عمومی

جلسه یازدهم و دوازدهم : ارزشیابی خط‌مشی

 1. Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles & policy subsystems (۳rd Ed.). Ont., New York: Oxford University Press.  Chapter: 8. policy  Evaluation , pp.207 – 224
 2. Anderson, J. E. (2014). Public policymaking (۸th edition). Australia: Wadsworth. Chapter 7: policy impact, Evaluation and change, pp. 290-340.
 3. Hill, M. J., & Varone, F. (2017). The public policy process (Seventh edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group. Chapter 14 : conlusion : evaluation and Accountability , pp. 278 – ۲۹۹٫
 4. David H. Rosenbloom. (2005). policy analysis and implementation & Evaluation. Chapter 8. pp. 350 – ۳۸۹٫

جلسه سیزدهم : تغییر و خاتمه خط‌مشی

 1. Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles & policy subsystems (۳rd ed.). Ont., New York: Oxford University Press. Chapter 10: understanding policy change.
 2. جیمز پی لستر، جوزف استوارت جی آر. (۱۳۸۱) . فصل نهم ۱۸۳ –

جلسه چهاردهم:

 • Policy instruments
 • Policy success or Failure
 • Policy design
 • Policy image

جلسه پانزدهم:

 • Policy communities
 • Policy and politics
 • Policy innovation
 • Policy network

جلسه شانزدهم:

 1. Policy stability
 2. Policy quality
 3. Policy  capacity
 4. Policy termination

موضوعات پژوهشی

 1. Policy instruments
 2. Policy success or failure
 3. Market failure and public policy
 4. Government failure and public policy
 5. Policy stability
 6. Policy design
 7. Policy network
 8. Policy implementation
 9. Policy formulation
 10. Policy image
 11. Policy quality
 12. Policy innovation
 13. Policy and politics
 14. Policy communities
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.